Gemaş Tuz Klor Jeneratörü

Gemaş Tuz Klor Jeneratörleri

Tuz Elektrolizi; arıtılacak suyun içerisinde bulunan tuzun elektrolitik işlemle, kuvvetli bir oksidasyon ajanı olan serbest klora dönüştürülmesini sağlayan su arıtma metoduna verilen isimdir.

Bu teknikle; suların temiz ve hijyenik kalmasını sağlayan kimyasalların önemli bir kısmının kullanımına gerek kalmamakta, bu kullanımdan kaynaklanabilecek kaza ve kontrol riskleri de ortadan kalkmaktadır.

Özellikle ticari havuzlarda, rutubetli ve sıcak makina dairelerinde; ağır gaz çıkartan klor ve asitlerin birbirine karıştırılmasından doğabilecek ölümcül kaza riskleri bu sistemle ortadan kalkmaktadır.

 

Satın alınan sıvı çözeltilerinin yaz koşullarında depolama süresinin kısalması, sıcaktan kaynaklı konsantrasyon kaybı ve kötü niyetli satıcıların konsantrasyonda yapabileceği suistimal riskleri; sistemin cazibesini önemli ölçüde arttırmaktadır.

 

Bunlara ek olarak, proseste klorun yanı sıra üretilen oksijen radikallerinin yüksek oksidasyon etkisi ile son derece ışıltılı ve berrak bir su kalitesi sağlanabilmektedir.

 

Sistem; havuzun filtrasyon sistemi ile birlikte senkrone çalışmakta ve dezenfeksiyonu sürekli kılmaktadır. Sistemin uygulamada getirdiği kolaylık, en az sağladığı üstün su kalitesi ve hijyeni kadar yüksektir.

Prosesle Elde Edilen Işıltılı ve Hijyenik Havuz Suyu,

Sağlanan işletme Kolaylığı,

işletme Masraflarında Büyük Tasarruf ve işletme Emniyeti

sistemi vazgeçilmez kılan temel özellikleridir. Bu anlamda piyasada en ekonomik fiyata sahip olan ve maksimum 30m3 su hacmine sahip bireysel yüzme havuzları için Gemaş GSC10 modelini örnek olarak vermek doğru olacaktır.

Gemaş Tuz Klor Jeneratörü Nasıl Çalışır?

Bir tuzlu su çözeltisinden; iki elektrot yardımıyla elektrik akımı geçirildiğinde suda çözünmüş olan klor (=Cl) iyonları bir elekron kaybederek anot üzerinde okside olur.

Hemen ardından bu iyonlar; suda hızla çözünen Cl2 klor gazı molekülü oluşturmak üzere birleşirler.

 

Katkılı bir klor bileşiği olarak kullanım için satılan diğer ticari klor türevlerinin aksine, elektroliz ile elde edilen klor tamamıyla doğal ve saftır.

Bu saflık, klorun reaktif olmasını ve çok daha etkili bir dezenfeksiyon + oksidasyon işlemi yapmasını sağlar.

Bu dezenfeksiyon gücündeki artış, aynı zamanda elektrod hücresi içerisindeki yüksek konsantrasyondan da kaynaklanır.

Prosesin çevrimi tamamen döngüsel geri dönüşlü olup, dezenfeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra klor tekrar orijinal tuz formuna geri döner.

 

Sonuçta havuz suyunda ölçülen bakiye klor seviyesi çok düşük olsa bile, havuz suyu önemli ölçüde arıtılmış ve bariz bir berraklığa kavuşmuş olur.

Yukarıda açıklanan klor üretim çevriminin gerçekleşmesi, ancak suda yeterli miktarda klor iyonu mevcudunu sağlayacak tuz konsantrasyonunun elde edilmesi ile mümkün olur.

Bunun için bilinen sofra tuzu niteliğinde tuzun havuz suyuna 4000 gr/m3 oranında katılması gerekir.

Bu konsantrasyondaki tuz, havuz suyuna antiseptik bir karakter kazandırdığı gibi aynı zamanda insan vücudu üzerindeki ozmotik basıncın düşmesini sağladığından göz ve cilt temasında bir rahatlık hissi verir.

Bu duygu, tuz klor jeneratörü kullanan havuzlarda, klasik dökme klor kullanan havuzlara kıyasla en önemli farkların başında gelir.

 

Bu arada özellikle vurgulamak gerekir ki; yukarıda bahsedilen gerekli tuz konsantrasyonu; ortalama olarak bir havuzun bütün bir senelik ihtiyacı olup 35.000 gr/m3 tuzluluk seviyesindeki deniz suyuna, insan gözyaşı ve izotonik çözeltilerdeki tuzluluğa kıyasla çok daha düşük bir seviyedir.

En İyi Gemaş Tuz Klor Jenaratörü Modelleri

GEMAŞ, 50 m3 ‘e kadar ev havuzları için gerekli 10 gr/h kapasiteli cihazlardan başlayarak, umuma açık binlerce tonluk havuzlara hitap edecek 500 gr/h ve yukarısı kapasitelerde profesyonel cihazlar da üretmektedir.

 

Üretim Teknolojisi Switch Mode Güç Kaynağı ve Avantajları "Switch Mode” güç kaynakları, tasarımında kullanılan komponentler ve karmaşıklığından kaynaklanan nedenlerle klasik güç kaynaklarına kıyasla oldukça maliyetli ürünlerdir.

 

Temelde bilişim endüstrisi için geliştirilmiş olan bu ürün firma AR-GE mühendisleri tarafından TUZKLOR cihazlarına başarıyla adapte edilmiştir.

Bu teknoloji sayesinde cihazlarımız piyasada bulunan benzer ürünlere kıyasla çok daha düşük enerji tüketimiyle aynı miktar klor üretimi yapabilmektedir.

 

Ayrıca Switch Mode teknolojisi sayesinde, geleneksel AC-DC dönüştürücülere kıyasla hacim ve ağırlık bakımından da büyük avantaj sağlanmakta; bu da, özellikle büyük kapasiteli cihazlarımızın yapımında çok daha kompakt ve verimli cihazlar üretilmesini olanaklı kılmaktadır.

Verimlilik Klasik lineer AC-DC dönüştürücülere kıyasla Switch Mode güç kaynakları %95‘in üzerinde daha verimli çalışır.

 

Bu nedenle GEMAŞ TUZ KLOR JENERATÖRLERİ daha az enerjiyle DAHA ÇOK KLOR üretir.

 

Kontrol Switch Mode teknolojisi çıkıştaki akım değerlerinin çok kesin ve hassas bir biçimde kontrol edilebilmesini olanaklı kılar.

 

Elektrodlarımız güç eğrisinin daima en optimal noktasında çalışır.

Bu durum, flarj süresinin istikrarlı biçimde kontrol edilebilmesini sağlayarak; geleneksel yöntemlerle karşılaştırılamayacak derecede büyük üstünlük yaratır.

 

Çok daha kısa sürede, çok daha fazla klor üretimi sağlanır; elektrod ömrü fazlasıyla uzar.

 

Isı Oluşumu Switch Mode güç kaynakları çok az ısı açığa çıkardığı için; çok daha dar hacimlerde cihaz tasarımına olanak tanır. Fanlı soğutma ihtiyacını ortadan kaldırır.

 

Boyutsal olarak daha fazla Avantaja sahip Hat üstü GEMAŞ TUZ KLOR cihazları, yukarıda açıklanan nedenlerle rakip pek çok ürüne kıyasla küçük ve hafif olup, bu sayede montaj kolaylığı ve nakliyede ucuzluk/kolaylık sağlanır.

 

Servis Kolaylığı Cihazlarımızda kullanılan Switch Mode güç kaynakları IP67 koruma sınıfına sahiptir ve ortamdaki nemden etkilenmez.

 

Cihaz tamamen kompakt olup servis gerektirecek ve ortamdan etkilenebilecek hiçbir mekanik bileşeni yoktur.

 

Bipolar Elektrod Geleneksel MONOPOLAR elektrodlara kıyasla; BİPOLAR elektrod, aynı kutupsal flarjı aynı anda alıp verdiği için çok daha verimli çalışır.

Bu metodla, aynı polarizasyon çevriminde elektrod yüzeylerinden biri katod olarak diğeri anod olarak davranır.

BİPOLAR elektrod ile, akım dağılımındaki verimlilik sayesinde birim amper başına üretilen klor miktarı daha yüksektir.

 

Elektrodlardaki yüksek verimliliği Switch Mode mevcudiyetiyle sağlanan güç tüketim verimliliğiyle birleştirdiğinizde, Ph kontrollü GEMAŞ TUZ KLOR cihazları 'nın toplam verimlilikte geleneksel piyasa cihazlarından olan üstünlüğü ortaya çıkar.

 

Bipolar elektrod tasarımı bir dizi elektrokimyasal ve mekanik zorlukları beraberinde getirir.

Özelde, elektrod üzerindeki katalitik kaplama, daha az elektrik direnci ve aynı zamanda daha yüksek mekanik ve paslanma direnci sağlar.

Bipolar elektrodun diğer bir özelliği, daha düşük akımda çalışabilmesi ve boyutlarının küçüklüğüdür.

Gemaş Tuz Klor Jeneratörü Fiyatları Ne Kadardır?

Düşük Maliyetli

Etkili

Saglıklı

Konforlu

Ekolojik Düşük Maliyet Tuzklor dezenfeksiyon sistemi, bakım ve işletmede %80; gereksiz kimyasal kullanımında %100 tasarruf sağlar.

 

Sistem satın alındıktan sonra kendisini amorti ettiğinde, toplam maliyet klasik klorlu havuzlardaki maliyetin %10’una düşecektir.

 

En büyük kapasiteli cihazların bile havuz makina dairelerinde tesisi son derece kolay olup herhangi bir inşaat ve/veya tadilat gerektirmez.

 

Etkili Tuz klor cihazlarımızın ürettiği saf klor gazı (Cl2) piyasada satılan ticari hipoklorit türevlerinden çok daha etkilidir.

Bu klor, havuz suyu içerisinde kesin ve sabit bir oranda, hiçbir kimyasal katkı veya yan ürüne gerek olmaksızın çözünür.

 

Elektrod içerisinde oluşan yüksek konsantrasyonlu klor, hipoklorit türevlerinin yok edemediği bağlı klor (=kloramin) bileşiklerini ve vücut losyonlarının artıklarını parçalayarak yok eder.

İkincil bir dezenfeksiyon etkisi, elektrod içerisinde oluşan kuvvetli manyetik alan sayesinde oluşur.

 

Sonuç, çok daha güçlü ve çift etkili dezenfeksiyondur.

Çevrimin sürekliliği, havuz suyu içerisinde, klasik klorlu havuzların aksine, bağlı klorun birikemediği olağanüstü bir su kalitesini temin eder.

Bu durum sistemin tesis edildiği havuzlarda kristal berraklığında suyla somutlaşır.

 

Sağlıklı Dezenfeksiyon ve oksidasyon işlemini tamamladıktan sonra, klor tekrar havuz suyu içerisinde tuza dönüşür.

Geleneksel klorlu havuzlarda ki klor depolamasına ihtiyaç yoktur. Elektrod içerisindeki güçlü oksidasyonla sistem, su içerisindeki bağlı klor bileşiklerini parçalar.

 

Geleneksel havuzların en büyük problem olan bağlı klor, göz - cilt tahrişlerinin ve kötü klor kokusunun yegane ve en önemli nedenidir.

Ayrıca, havuz suyunda tuzun varlığı, yosun ve bakterilere karşı suya doğal bir antiseptic niteliği kazandırdığı gibi, ciltte ve gözlerde bir rahatlık ve canlılık hissi de uyandırır.

 

Konforlu Sudaki düşlük tuz konsantrasyonu, hoş bir izotonik his yaratır.

Geleneksel klorlu havuzlardaki gibi cilt kurumaz ve şişmez; saçlar kurumaz, kırılmaz ve gözler kızarıp şişmeksizin su içinde rahatlıkla açılabilir.

Havuzdan çıktıktan sonra cilt klor kokmaz ve bu nedenle duşa da ihtiyaç duyulmaz. Bunların yanı sıra, tuzlu su bronzlaşmayı kolaylaştırır ve hızlandırır.

 

İhtiyaç noktasında ve ihtiyaç kadar üretilen klor; depolama, taşıma ve uygulamadan kaynaklı; yangın, patlama, gaz çıkışı vs. risklerden de kurtulmanızı sağlar.

 

Havuz makine dairesindeki klor kaynaklı korozif hava ve kötü kokular elemine olur.

Bu şekilde, çalışma şartları ve ekipman bakımı da kolaylaşmış ve iyileştirilmiş olur.

Ekolojik Klor bir dönüşlüm içerisinde doğal tuzdan üretilerek dezenfeksiyon ve oksidasyon işlevini yerine getirdikten sonra tekrar eski doğal formuna geri döner.

 

Suyun arıtımı hiçbir harici kimyasalın ilavesini gerektirmeksizin sağlanır.

Ne nakliye kaynaklı ne de proses kaynaklı olarak; atmosfere hiçbir şekilde CO2 salınımı söz konusu olmaz.

 

Umuma Açık Havuzlarda Klorinatör Seçimi 12 saat filtreleme için önerilen model - 24 saat filtreleme için önerilen model Tuz Klor Jeneratörü Kapasite Hesabı Günlük Klor ihtiyacı Hesabı:

 

1- Yüzücülerden Kaynaklanan Kayıplar : Havuza günlük olarak giren insan sayısı bilinmeli veya tahmin edilmelidir.

Bu sayı en kalabalık güne göre düşünülmelidir.

Yüzücü başına günlük kayıp Akdeniz Kuşağında 10 gr / gün’dür.

 

2- Güneş Kaybı ( UV ışınlarının Kloru Parçalayıcı Etkisiyle oluşur ) : Bu kayıp Akdeniz Kuşağında ortalama havuz m3’ü başına 2,5 gr alınmalıdır.

Günlük Saf Klor ihtiyacı (gr) = Yüzücü Sayısı x 10 gr + Havuz Hacmi (m3) x 2,5 gr/m3

 

Örnek :

Günlük Max. 250 kişinin kullandığı 1000 m3 hacmindeki bir havuzdaki; Günlük Klor ihtiyacı = 250 kişi x 10 gr/kişi + 1000 m3 x 2,5 gr/m3 = 5000 gr 12 saatlik filtrasyonla kapasite = 5000 gr/12 saat = 416 gr/saat

Seçilen Model: GSC 500 24 saatlik filtrasyonla kapasite = 5000 gr/24 saat = 200 gr/saat

Seçilen Model: GSC 250 Hesaplamadan görüleceği gibi: Cihaz yatırım maliyeti pompa çalıştırılma süresiyle yakından ilgilidir. Süre uzatılarak ilk yatırım maliyeti düşürülebilir.Gemaş Hat Üstü Tuz & Klor Jeneratörü 10g/h

Gemaş Hat Üstü Tuz & Klor Jeneratörü 10g/h

Cihaz kireçlenmeye karşı elektrodunu belirli aralıklarla temizleme özelliğine sahiptir.Sayısal ekran..

34.075,24TL Vergiler Hariç: 28.877,33TL

Gemaş Hat Üstü Tuz & Klor Jeneratörü 20g/h

Gemaş Hat Üstü Tuz & Klor Jeneratörü 20g/h

Gemaş Hat Üstü 20g/h Tuz Klor jeneratörü Özelikleri Havuz suyunda, gözyaşındaki tuzluluk ile ay..

43.314,29TL Vergiler Hariç: 36.707,03TL

Gemaş Hat Üstü Tuz & Klor Jeneratörü 30g/h

Gemaş Hat Üstü Tuz & Klor Jeneratörü 30g/h

Gemaş Hat Üstü 30g/h Tuz Klor jeneratörü Özelikleri Havuz suyunda, gözyaşındaki tuzluluk ile ay..

38.569,61TL Vergiler Hariç: 32.686,11TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü GSC10

Gemaş Tuz Klor jeneratörü GSC10

Tuz Klor Jeneratörü Fiyatları ve Özellikleri Saatte 10 gr klor üretimi. 0-30 ton kapasiteli hav..

36.814,09TL Vergiler Hariç: 31.198,38TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü GSC20

Gemaş Tuz Klor jeneratörü GSC20

Saatte 20 gr klor üretimi. 50-90 ton kapasiteli havuzlar için.14.000 saat çalışma ömürlü titanyum hü..

43.628,74TL Vergiler Hariç: 36.973,51TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü GSC30

Gemaş Tuz Klor jeneratörü GSC30

 Tuz Klor Jeneratörü Fiyatları ve ÖzelikleriSaatte 30 gr klor üretimi. 90-150 ton kapasiteli ha..

41.324,59TL Vergiler Hariç: 35.020,84TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph Kontrollü GSC101

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph Kontrollü GSC101

Ph Kontrollü Tuz Klor Jeneratörü Fiyatları ve Özellikleri Gemaş Puritron Tuz - Klor Jeneratörle..

57.603,97TL Vergiler Hariç: 48.816,92TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph Kontrollü GSC201

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph Kontrollü GSC201

Gemaş Puritron Tuz - Klor Jeneratörleri + Otomatik PH Kontrollü GSC 201tuz-klor-jeneratoru-fiyatlari..

56.553,46TL Vergiler Hariç: 47.926,66TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph Kontrollü GSC301

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph Kontrollü GSC301

Gemaş Tuz Klor Jenetarörü Fiyatları ve Özellikleri Gemaş Puritron Tuz - Klor Jeneratörleri + Ot..

62.752,15TL Vergiler Hariç: 53.179,79TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph ve Redox Kontrollü GSC102

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph ve Redox Kontrollü GSC102

Saatte 10 gr klor üretimi ile 0-40 ton kapasiteli havuzlar için ideal bir çözümdür.14.000 saat çalış..

52.038,37TL Vergiler Hariç: 44.100,31TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph ve Redox Kontrollü GSC202

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph ve Redox Kontrollü GSC202

Saatte 20 gr klor üretimi ile 30-90 ton kapasiteli havuzlar için ideal bir çözümdür.14.000 saat çalı..

58.045,74TL Vergiler Hariç: 49.191,30TL

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph ve Redox Kontrollü GSC302

Gemaş Tuz Klor jeneratörü Otomatik Ph ve Redox Kontrollü GSC302

Saatte 30 gr klor üretimi ile 80-150 ton kapasiteli havuzlar için ideal bir çözümdür.14.000 saat çal..

64.550,54TL Vergiler Hariç: 54.703,84TL

Nozbart Pastan Koruma ve Topraklama Cihazı

Nozbart Pastan Koruma ve Topraklama Cihazı

Nozbart Pastan Koruma ve Topraklama Cihazı ÖzellikleriTek cihaz ile iki işlem bir arada, içerisinde ..

2.601,92TL Vergiler Hariç: 2.205,02TL

Wtr Cell Clean Tuz Klor jeneratörü Hücre Temizlik Kimyasalı 10kg

Wtr Cell Clean Tuz Klor jeneratörü Hücre Temizlik Kimyasalı 10kg

Wtr Cell Clean ÖzellikleriKullanıma hazır bir üründür. Tuz klor jeneratörleri polarizasyon deği..

3.328,93TL Vergiler Hariç: 2.821,12TL

Gösterilen: 1 ile 14 arası, toplam: 14 (1 Sayfa)